ราคาผลปาล์มเริ่มนิ่ง เตรียมรับมือผลผลิตออกมาก


นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากที่นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และพาณิชย์จังหวัดแหล่งผลิตผลปาล์มทุกจังหวัดให้ติดตามภาวะการซื้อขายผลปาล์มทะลายในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หลังจากช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคาผลปาล์มเหลือ 5-5.7 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ผลผลิตปาล์มทะลายที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวขายออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อยกว่าภาวะปกติ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มได้ร้องเรียนยังกระทรวงพาณิชย์ว่าถูกกดราคารับซื้อผลปาล์มต่ำกว่าตลาดพอสมควร

อย่างไรก็ตาม กรมฯได้รับรายงานจากพื้นที่แล้ว การรับซื้อผลปาล์มกลับมาเป็นปกติ ชาวสวนขายผลปาล์มได้ตามราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ 5.30-5.90 บาท/กิโลกรัม โดยเป็นราคาสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา 30 สตางค์ต่อกิโลกรัม ซึ่งขณะนี้แม้ปริมาณผลปาล์มจะออกสู่ตลาดแต่ยังมีปริมาณที่ไม่มาก โดยคาดว่าปริมาณจะเริ่มออกมากในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้ ซึ่งกรมฯพร้อมที่จะเข้ามาดูแลให้กับชาวสวนปาล์มต่อการขายผลปาล์มจะต้องเป็นธรรมไม่ถูกกดราคามากจนเกินไป และแนวทางอื่น ๆ เพื่อไม่ให้ผลปาล์มราคาต่ำเกินไปในช่วงผลปาล์มออกสู่ตลาดมาก และกรมฯขอให้ชาวสวนปาล์มบำรุงรักษาต้นปาล์มให้มากขึ้น เพื่อจะได้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

ทั้งนี้ กรมฯขอเตือนผู้ประกอบการหากพบพฤติกรรมดังกล่าว เป็นการฉวยโอกาสกดราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยไม่เป็นธรรม และอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมาตรา 29 จงใจทำให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนของราคา ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยสามารถร้องเรียนสายด่วน 1569 ได้.-สำนักข่าวไทย