ภาคเอกชน กังวลราคาน้ำมันปรับขึ้นกระทบสินค้าขาดตลาด กระทรวงการคลัง เร่งหาทางออก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงพลังงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อหาทางออกให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้ โดยขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติและจะต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนว่าจะสามารถกู้เงินได้หรือไม่ส่วนช่องทางที่รัฐบาลจะใช้งบกลางในการอุดหนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ก็สามารถทำได้ แต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดก่อน เพราะขณะนี้ กองทุนฯ ยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้ แม้จะมีการติดลบกว่า 8 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ มองว่ากองทุนฯต้องหามาตรการอื่นๆ กรณีที่หากกู้เงินไม่ทัน เช่น การปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลเพื่อลดภาระของกองทุนฯ ซึ่งยังมีช่องที่สามารถปรับขึ้นได้อยู่


ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หากราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นถึงเพดาน 35 บาทต่อลิตร ภาคเอกชนยังรับได้ เพราะเทียบกับตลาดเพื่อนบ้าน ถือว่าราคาน้ำมันของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ควรทยอยปรับราคาขึ้น เพราะกระทบต่อค่าครองชีพและการขนส่ง


ขณะที่นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า ผู้ประกอบการได้หามาตรการรองรับในกรณีที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นทุก 1 บาท โดยกังวลเรื่องของขาดตลาดมากกว่าของแพง ซึ่งจะกระทบมากกว่า