ผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมลงนามแสดงเจตจำนงเพื่อกระชับความสัมพันธ์

0
741

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 6 กันยายน 60 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายเฉิน เสี่ยวหมิง ผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ในการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจังหวัด ที่ห้องPresidential Suite หมายเลข 1212 ชั้น 12 โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

นายเฉิน เสี่ยวหมิง ผู้ว่ามณฑลไห่หนาน กล่าวว่า มณฑลไห่หนานเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และรัฐบาลกลางของจีนก็พร้อมสนับสนุนให้มณฑลไห่หนานขยายการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปยังต่างประเทศ พร้อมผลักดันมณฑลไห่หนานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล นำไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ กับประเทศไทย นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะ 4 ประเด็น คือ สร้างเวทีกลไกความสัมพันธ์ , การเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกัน , การศึกษาระหว่างไทย – จีน และการพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 ทุน เพื่อนำเป็นตัวกลางส่งต่อไปยังผู้ที่มีความต้องการทุนทรัพย์ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สานสัมพันธ์กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการต่อยอดในการร่วมมือกันพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว และด้านพัฒนาการเกษตร เป็นต้น