ผู้บริหารสายการบิน Taiwan Tiger และ Mandarin Airlines เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯเชียงใหม่ หารือการเปิดเส้นทางบินตรง

0
521

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 60 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Ho Nuanhsuan ประธานสายการบิน Taiwan Tiger และ Mandarin Airlines พร้อมคณะผู้บริหาร ที่เข้าเยี่ยมคารวะ ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการเปิดเส้นทางการบิน สำหรับการท่องเที่ยว ระหว่างไต้หวันกับภาคเหนือของไทย ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 และหาแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน เศรษฐกิจ การศึกษา และความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กว่า 10 ล้านคน เนื่องจากเป็นเมืองที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม แม้จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ก็ยังรักษาบรรยากาศที่เงียบสงบเอาไว้ สำหรับเรื่องการบินตรงระหว่างไต้หวันกับเชียงใหม่นั้น ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ในการสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดที่มากขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่รองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบในการก่อสร้างอาคาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อไป.