นักธุรกิจไทย-จีน ร่วมประชุมส่งเสริมการค้า การลงทุน ที่เชียงใหม่

0
437

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 20 กันยายน 61 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรัฐบาลท้องถิ่นเมืองผังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมนักธุรกิจไทย-จีน โดยมี รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบไปด้วย นายหยาง ถิง หง ประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง เมืองผังโจว มณฑลกุ้ยโจว นายกสมาพันธ์ท่องเที่ยวอาเซียน ดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายอาโป ทักษิณกำเนิด นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ พร้อมนักธุรกิจจากทั้งสองประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยงานจัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 61

นายหยาง ถิง หง ประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง เมืองผังโจว

               รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน  กล่าวว่า  การจัดงานดังกล่าว เป็นการโปรโมทด้านการค้าการลงทุน ระหว่างทั้งสองเมืองคือเชียงใหม่และเมืองผังโจว  เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย มีสินค้าทางการเกษตร และสินค้าหัตถกรรมขึ้นชื่อ นอกจากนี้ยังมีสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุพำนักในระยะยาวได้ รวมทั้งเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ทั้งนี้ความร่วมมือไทย-จีน ภายใต้ล้านช้าง-แม่น้ำโขง นักธุรกิจจะร่วมหารือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งไทยและจีน ซึ่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

               นายหยาง ถิง หง ประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง เมืองผังโจว กล่าวว่า การค้าการลงทุนมีการขยับขยาย ด้วยความร่วมมือทั้งสองประเทศ ซึ่งต่างได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ผังโจว มีพื้นที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส  มีธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งภูเขา และแม่น้ำ มีชนเผ่าหรือคนกลุ่มน้อย 28 กลุ่ม ประชาชนมีความรักสงบ มีการขุดค้นถ้ำ หรือแหล่งอยู่อาศัยของมนุษย์โบราณอายุนับ 3 แสนปี  เป็นแหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นดินแดนที่มีทรัพยากรสำคัญมากมาย ทั้งเมืองแร่ถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีการพัฒนาทั้งด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาทางประเทศจีนมีการนำเข้าสินค้าจากทางภาคเหนือของไทย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร ผลไม้ อาทิ ลำไย มังคุด ปีละหลายแสนตัน โดยนับตั้งแต่มีการเปิดเส้นทาง R3a ทำให้เศรษฐกิจการขนส่งดีขึ้นหลายด้าน โดยอาหารทะเลจากไทย สามารถขนส่งทางเรือได้จากท่าเรือเชียงแสน ซึ่งมีต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่า

สำหรับการจัดงานประชุมนักธุรกิจไทย-จีน ที่เชียงใหม่ ครั้งนี้ คาดว่าจะเกิดความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุน การส่งออกและนำเข้าสินค้า และธุรกิจอื่นๆ เกิดขึ้นตามมาจำนวนมาก หลังจากที่นักธุรกิจทั้งสองประเทศได้พบปะและเจรจาด้านธุรกิจกัน.