กระทรวงแรงงาน ผุดโปรเจครักษาการจ้างงานฟื้นเศรษฐกิจ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ

0
61

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

แต่ในขณะเดียวกันภาคการส่งออกของประเทศยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยมาตรการเยียวยาต่างๆ ของรัฐบาล ทำให้รักษาระดับการจ้างงานช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากระแสสังคมหลายฝ่ายจะกังวลว่าผลกระทบจากโควิดจะทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อมาดูสถานการณ์การว่างงาน จากฐานข้อมูลที่กระทรวงแรงงานมีอยู่ ไม่ได้บ่งชี้ว่าสถานการณ์การว่างงานน่าเป็นห่วงอย่างที่คิด โดยเฉพาะเมื่อมาดูตัวเลขของสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่เดือนมกราคม -กันยายน 2564 มีผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพียง 665,129 รายเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันมีผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบประกันสังคม มากถึง 778,125 คน จะเห็นได้ว่ามีผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบมากกว่าออกสูงถึง 112,996 ราย 


ขณะเดียวกัน ก็สอดคล้องกับกับตัวเลขดัชนี้ชี้วัดสัญญาณเตือนภัยการว่างงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  หากเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับปี 2563 พบว่า ในเดือนสิงหาคม 2564 มีสถานประกอบกิจการใช้มาตรา 75 เพียงแค่ 326 แห่ง ลูกจ้าง 90,653 คนเท่านั้น ซึ่งถือว่าสูงสุดในปี 2564 แล้ว แต่เมื่อมามาดูตัวเลขในเดือนกันยายนที่ผ่านมา สถานประกอบกิจการใช้มาตรา 75 ลดลงเหลือเพียง 176 แห่ง ลูกจ้าง 37,619 คนเท่านั้น  ซึ่งต่างจากเดือนเมษายนปี 2563 ที่มีสถานประกอบการใช้มาตรา 75 สูงถึง 2,555 แห่ง ลูกจ้าง 477,075 คน 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการจ้างงาน โดยจัดทำโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อช่วยนายจ้างรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ซึ่งหากต่ำกว่าจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นๆ กรณีที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันเริ่มโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนการจ้างงานจริง เป้าหมายดำเนินการในสถานประกอบการจำนวน 394,621 แห่ง ลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 4,034,590 คน กระทรวงแรงงาน จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่จะถึงนี้  เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมตามนโยบายการเปิดประเทศใน 120 วัน