กระทรวงพาณิชย์ เตรียมพิจารณาขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มซองละ 2 บาท

0
35

ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป(มาม่า) หลังผู้ผลิตยื่นขอปรับ 2 บาท/ซอง จาก 6 บาท เป็น 8 บาท/ซอง โดยใช้หลักวิน-วิน โมเดลในการพิจารณาตามต้นทุน ให้ผู้ผลิตอยู่ได้ สินค้าไม่ขาดตลาดและผู้บริโภคก็อยู่ได้ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันข้อสรุปเมื่อไหร่การปรับราคา อีกทั้งมาม่าสูตรใหม่สูตร Less Sodium ใน 4 รสชาติ ได้แก่ รสต้มยำกุ้ง, รสหมูสับ, รสต้มยำกุ้งน้ำข้น และรสเส้นหมี่น้ำใส ทางบริษัทผู้ผลิตขออนุมัติตั้งราคาขายที่ 8 บาท/ซอง กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ยังบอกไม่ได้ว่าจะได้รับอนุมัติพร้อมกันหรือไม่ ทั้งนี้ยอมรับว่าโครงสร้างต้นทุนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูงขึ้นจริง จากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และค่าขนส่ง ทั้งนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการขอยื่นปรับราคา เช่น ปลากระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น


โดยคิวต่อไปอาจจะมีการพิจารณาโครงสร้างราคานมให้สอดรับกับต้นทุน หลังคณะกรรมการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) อนุมัติขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบเกษตรกรกิโลกรัมละ 2.25 บาท ยังบอกไม่ได้ว่าจะปรับราคาขึ้นกี่บาท ขึ้นอยู่กับนมแต่ละสูตรและต้นทุนของผู้ประกอบการ เพราะแต่ละรายจะแตกต่างกัน


อกจากนี้ ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภครายการอื่นอีก ที่เตรียมปรับราคาสินค้า แต่ผู้ประกอบการบางรายได้พิจารณาตามโครงสร้างสินค้าแล้ว มีความเสี่ยงหากขึ้นราคาจะทำให้ผู้บริโภคลดการซื้อลง อาจทำให้บริษัทมียอดขายลดลง จึงปรับแผนลดขนาดและปริมาณสินค้าแทน ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายไตรมาสไป