“สิงห์คำ นันติ” ชนะโหวตนั่งประธานสหกรณ์ฯ สี่ล้อแดงต่ออีกสมัย

0
290

“สิงห์คำ นันติ” ประธานสหกรณ์ลานนาเดินรถ จำกัด ซึ่งดูแลสมาชิกสี่ล้อแดงและแท็กซี่ นั่งตำแหน่งประธานต่ออีกสมัย หลังจากชนะเอกฉันท์ การยกมือโหวตจากสมาชิกที่เข้าประชุมในห้อง ซึ่งก่อนหน้านี้ กลุ่มของนายเกษม  ทองชัย  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานในสมัยนี้ ได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ เพื่อขอจัดสถานที่ประชุมใหม่เนื่องจากคับแคบจุได้เพียง 300 คน แต่มีสมาชิกกว่า 4,000 คน และให้มีการเลือกตั้งแบบปิด คือวิธีกาบัตรลงคะแนน แทนการยกมือโหวต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แต่มติที่ประชุมขอให้มีการยกมือโหวตแบบเดิม

เมื่อช่วงสายวันที่ 29 เมษายน 60 ที่สำนักงานสหกรณ์ลานนาเดินรถ จำกัด ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 เพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ที่หมดวาระลง และจากนั้นจะมีการรดน้ำดำหัวคณะกรรมการตามประเพณีสงกรานต์ในวันเดียวกัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโกลาหล เนื่องจากมีสมาชิกไปลงทะเบียนเข้าประชุมเกือบ 2,000 คน แต่ห้องประชุม ชั้น 2 ของสหกรณ์ฯ สามารถบรรจุได้เพียง 300 กว่าคนเท่านั้น จึงทำให้สมาชิกซึ่งลงทะเบียนไว้ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในห้องและร่วมยกมือโหวตได้ บางรายถึงกับปีนเข้าทางหน้าต่างของสหกรณ์อย่างวุ่นวาย โดยบางส่วนก็ยืนนอกห้องประชุม และสมาชิกส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯเพื่อรอฟังผลโหวต ซึ่งบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

โดยมติที่ประชุมในวันนี้ ขอให้มีการโหวตแบบยกมือ ในการเลือกประธานฯ แบบเดิม ซึ่งสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ได้ยกมือสนับสนุนให้ นายสิงห์คำ นันติ  ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด คนเดิม  ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระพร้อมกับคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งนายสิงห์คำ ยังกล่าวว่า ในการเลือกตั้งอีก 2 ปี หรือสมัยหน้า จะมีการพิจารณาเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งในสถานที่ ที่กว้างขวางกว่านี้ ขณะที่มีข่าวว่าทางกลุ่มตรงข้ามที่ลงแข่งขันในครั้งนี้ ถูกตำหนิว่าเดินทางไปร้องเรียนในหน่วยงานต่างๆ และให้ข่าวกับสื่อมวลชน ทำให้ทางสหกรณ์ฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง .