ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สภากาแฟผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน”

0
172

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 สิงหาคม  61   ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สภากาแฟผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน” โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายประจวบ กันธิยะ รองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 , พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อจะได้ประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังมีปัญหาในเรื่องของน้ำเสียและขยะมูลฝอย ซึ่งในขณะนี้ในเรื่องของปัญหาขยะนั้น ได้ดำเนินการพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ ประชาชนในชุมชนต่างๆ ให้ความร่วมมือคัดแยกขยะ ซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย และในส่วนเรื่องของปัญหาน้ำเสีย ทางจังหวัดได้มีการประชุมหารือ และกำหนดแผนเพื่อแก้ปัญหาเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม เรื่องหมอกควันไฟป่าก็ยังเป็นปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นทุกปี แต่ขณะนี้ทางจังหวัดได้เริ่มประชุมเตรียมการวางแผนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเป็นการวางแผนงานตั้งแต่เนินๆ โดยทุกภาคส่วนได้เร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับ การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดแนวทางไว้อยู่แล้ว โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การปรับตัวจะต้องให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและดีขึ้นกว่าเดิม เช่น เรื่องของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการส่งเสริมทางด้านเกษตรปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาทางการเกษตรได้นำสินค้าทางการเกษตรมาแปรรูปที่ดีๆ มากมาย โดยบุคลากรในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนด้วย เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์เชิงรุกที่จะต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา จากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ก็จะคิดเพิ่มจากของเดิมมาอีก เพราะเชียงใหม่มีสถาบันการศึกษาที่มีความสามารถสูงก็น่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกมาก และขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้สวยงาม โดยเพิ่มเติมเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเชื่อว่าหากทำได้ครบถ้วน จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในอนาคตต่อไป.