กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเชียงใหม่ ตรวจความพร้อม CCTV เฝ้าระวังก่อเหตุในพื้นที่

0
291

เมื่อ 14.30 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 60 ที่ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลนครเชียงใหม่ พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผบ.มทบ.33 พร้อมนายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.ธีระพล อินทรลิบ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมตรวจความพร้อมของกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการบูรณาการกำลังร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง ตลอดจนหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ร่วมกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งผลการปฏิบัติผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในควงามปลอดภัย แต่ด้วยเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ดังนั้นทางด้านมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยยังคงมีความจำเป็น หน่วยงานทางด้านความมั่นคงต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันศูนย์ CCTV แห่งนี้ มีกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลรวม 289 จุด และจะติดตั้งเพิ่มภายในปีนี้อีก 109 จุด ซึ่งหากรวมกล้องวงจรปิดของภาคเอกชน เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และบ้านเรือนประชาชน จะมีมากกว่า 1,000 จุดทั่วเมือง

พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผบ.มทบ.33 กล่าวว่า ทางด้านกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกำลังเฝ้าระวังตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุขในชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งถือเป็นมาตรการปกติของหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ต้องเฝ้าจับตาดูพื้นที่เสี่ยง บุคคลเป้าหมาย ต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลสถานที่สำคัญในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุต่างๆ และจากการการก่อเหตุวางระเบิดที่ กทม.ก่อนหน้านี้นั้น ในพื้นที่เชียงใหม่ยังไม่ปรากฏข่าวสารในแง่ความมั่นคงใดๆ แต่ทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงทำงานปกติอย่างต่อเนื่องร่วมกับหลายฝ่าย

“โดยเฉพาะการตรวจเยี่ยมศูนย์ CCTV ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งนี้ เพื่อทำการมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่สำคัญต่างๆ อีกทั้งได้ลงพื้นที่จุดสำคัญอย่าง สถานีขนส่งอาเขต แห่งที่ 3 สถานีรถไฟเชียงใหม่ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อให้เมืองเชียงใหม่ปราศจากเหตุก่อกวนต่างๆ”