บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560

0
233

ทันตแพทย์พุฒิพงศ์ ศรีภินันท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560” พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร.