26 C
Pattaya
Monday, May 28, 2018

ธนารักษ์เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เข้ารังวัดพื้นที่ การก่อสร้างบ้านพักตุลาการ บนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ ขณะที่ประชาชนจะร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า 27 พ.ค.นี้

เมื่อ 10 พฤษภาคม 61 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการรังวัดพื้นที่ตามแนวเขตป่าดังเดิม ในพื้นที่โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนที่ล้ำแนวป่าดั้งเดิมขึ้นไป ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างบ้านพัก 45 หลัง และอาคารชุด 9 หลัง โดยจะทำให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมและเตรียมส่งมอบให้อุทยานหรือป่าไม้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพร่วมกับภาคประชาชนต่อไป สำหรับ การเข้าดำเนินการรังวัดในครั้งนี้ อนุญาตให้เข้าพื้นที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรังวัดเท่านั้น...

เชียงใหม่ขับเคลื่อนตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาด เป็นตลาดมาตรฐานชุมชน

เมื่อ 8 พฤษภาคม 61 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามระเบียบวาระ เรื่องการประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ชาวเชียงใหม่ประกาศเจตนารมณ์ “รื้อสถานเดียว” บ้านพักตุลาการดอยสุเทพ รอคำตอบนายกฯ

29 เมษายน 61 เป็นวันที่ชาวเชียงใหม่นัดชุมนุมรวมพลังต่อต้าน “บ้านป่าแหว่ง” หรือบ้านพักข้าราชการตุลาการ ของศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จำนวน 45 หลัง ที่สร้างบนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ กว่า 100 ไร่ แม้จะอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ แต่คนเชียงใหม่และคนทั่วประเทศ เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ และไม่มีความจำเป็นขนาดที่ต้องทำลายพื้นที่ป่าบริเวณนี้ เพื่อทำการก่อสร้างบ้านพัก จนทำให้ป่าบริเวณนี้มีลักษณะแหว่งเข้าไปในพื้นที่ป่า จนมีการขนานนามว่า หมู่บ้านป่าแหว่ง...

เปิดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” อย่างยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา

เมื่อ 07.00 น. วันที่ 13 เมษายน 61 ที่ บริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามประเพณีล้านนา...

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างสีสันสงกรานต์ จัดขบวนสัตว์เล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยว

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 9 เมษายน 61 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสร้างสีสันวันสงกรานต์ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดขบวนสัตว์เล่นสาดน้ำสงกรานต์กับนักท่องเที่ยว ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองในเทศกาลวันสงกรานต์นี้ นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดขบวนสัตว์ เล่นสาดน้ำกับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างสีสันในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่ใกล้จะถึง...

แบงก์ชาติออกธนบัตรที่ระลึก สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

“ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์”ธนบัตรที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 กรกฎาคม 60 : ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ให้พิมพ์ธนบัตรชุดใหม่ขึ้นคือ “ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยจะใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป ธนบัตรที่ระลึกชุดพิเศษดังกล่าวนี้ ได้เชิญภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในธนบัตรที่ระลึกชุดนี้ เพื่อให้เราย้อนรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนตราบนิจนิรันดรธนบัตรชุดพิเศษจัดพิมพ์ทั้งหมด 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท...

ชลาธารแห่งความรัก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 69 ปี ที่ทรงครองราชย์สมบัติ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ พระราชทานแนวคิด แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ จนนำไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เพื่อทำนุบำรุงเกษตรกรรมให้พัฒนาก้าวหน้า เพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า หากมีน้ำเพียงพอ ก็สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น แต่นั้น  มิใช่งานง่ายเลย การหาแหล่งน้ำนั้น ต้องมีความเชื่อมั่น...

จับรายวัน! แก๊งหมวกกันน็อค เงินกู้นอกระบบ ข่มขู่ลูกหนี้

เมื่อ 9.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 61 ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 3 ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล ปล่อยเงินกู้นอก ระบบ และคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชน โดย พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ กองร้อยรักษาความสงบที่ 3 กองพันพัฒนาที่ 3 กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเชียงใหม่...

ผึ้งแตกรัง! ทลายบ่อนกลางเมือง เปิดร้านส้มตำบังหน้า รวบ 30 ผีพนัน

เมื่อกลางดึก คืนวันที่ 24 พฤษภาคม 61 พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ กองร้อยรักษาความสงบที่ 3 กองพันพัฒนาที่ 3 สนธิกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เมืองเชียงใหม่ นำโดย นายชัชวาลย์ หัสดี ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย อส. ,...

สืบภาค 5 วิสามัญหนุ่มมีหมายจับ หลังชักปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่

เมื่อ 7.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 61 พ.ต.ท.นิติพันธ์ สังขกร รองผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5พร้อมชุดสืบสวนภาค 5 ได้ออกติดตามจับกุม นาย อนันต์ คำปารี อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69 ม.7 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่...

ตะลึง! จนท.นำหมายศาลค้นบ้านใน อ.หางดง พบซากสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองอื้อ

ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ป่าไม้ นำหมายศาลเชียงใหม่ เข้าค้นบ้านใน อ.หางดง เชียงใหม่ พบของกลาง ซากสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองจำนวนมาก เมื่อ 15 พฤษภาคม 61 พ.ต.อ.สุริยงค์ โพธิจันทร์ ผกก.สภ.หนองตอง เชียงใหม่ พ.ต.ท.กิตติ์ธนัตถ์ มหวรรณแจ่ม สวป.สภ.ดอยเต่า ช่วยราชการ ศูนย์ปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง  นำโดย...

Stay Connected

5,520FansLike
2,883FollowersFollow
745SubscribersSubscribe

Daily News Update

Subscribe to Daily News Update

Today in History

28 May